สมัคงาน.com

ต้องการลงโฆษณา รับสมัครงาน หรือ หาพนักงาน คลิ๊กที่นี่

สมัคงานตามภาค
ปริมลฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมัคงานตามจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
ลพบุรี
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
อุตรดิตถ์
ชุมพร
ประจวบคีรีขันธ์
นครสวรรค์
สระบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
ราชบุรี
อยุธยา
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
กระบี่
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
พังงา
สงขลา
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
แพร่
กำแพงเพชร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
สุโขทัย
พะเยา
ยโสธร
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
ขอนแก่น
สกลนคร
อุดรธานี
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
ศรีสะเกษ
เลย
ชัยนาท
นครพนม
น่าน
ปัตตานี
พัทลุง
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
สตูล
สมุทรสงคราม
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อุทัยธานี
อำนาจเจริญ
ระนอง
พิจิตร
นครนายก


Link
AppJob
JobTH.com

จังหวัดระนอง

ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดของ ระนอง ได้ที่นี่
No Logoเจ้าพนักงานธุรการ - จำนวน 1 อัตรา อัตรา วันที่ 2020-02-13
ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ และดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย เป็นต้น
กรมประมง
ที่อยู่ : เลขที่ 620

No Logoพนักงานช่วยเหลือคนไข้ - 3 อัตรา อัตรา วันที่ 2019-11-04
เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ให้บริการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจ นับอุปกรณ์ เครื่องมือ
โรงพยาบาลระนอง
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง ระนอง 85000

No Logoพนักงานบริการ - 4 อัตรา อัตรา วันที่ 2019-11-04
บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงงานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ อื่นๆ เป็นต้น
โรงพยาบาลระนอง
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง ระนอง 85000

No Logoเจ้าพนักงานพัสดุ - 1 อัตรา อัตรา วันที่ 2019-11-04
ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ จัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น
โรงพยาบาลระนอง
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง ระนอง 85000

No Logoเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน - 2 อัตรา อัตรา วันที่ 2019-11-04
ปฏิบัติงานด้านงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลทำการฟื้นคืนชีพผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ ทางการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ช่วยเหลือภาวะคุกคามต่อชีวิตขั้นพื้นฐาน พร้อมตรวจสอบประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อม อื่นๆ เป็นต้น
โรงพยาบาลระนอง
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง ระนอง 85000

No Logoนักกายภาพบำบัด - 1 อัตรา อัตรา วันที่ 2019-11-04
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางข้อ โรคทางระบบประสาทและความพิการต่างๆ ที่เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ โดยวิธีบำบัดกายภาพบำบัด เป็นต้น
โรงพยาบาลระนอง
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง ระนอง 85000

No Logoนักเทคนิคการแพทย์ - 4 อัตรา อัตรา วันที่ 2019-11-04
การตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก ฯลฯ เป็นต้น
โรงพยาบาลระนอง
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง ระนอง 85000

No Logoนักโภชนาการ - 1 อัตรา อัตรา วันที่ 2019-11-04
ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ รวมรวบ วิเคราะห์ วิจัย เบื้องต้นด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูภาวะโภชนาการของผู้ป่วยหรือประชาชน
โรงพยาบาลระนอง
ที่อยู่ : เลขที่ 11 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง ระนอง 85000

No Logoนักวิชาการสาธารณสุข - 7 อัตรา อัตรา วันที่ 2019-10-15
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในวงเหนือ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนอน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านนา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
ที่อยู่ : เลขที่ 9, ถนนกำลังทรัพย์, ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง ระนอง 85000

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา ประจำพื้นที่จังหวัดระนอง - 2 อัตรา วันที่ 2021-04-16
1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ 2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ 3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา 4
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ระนอง 10400

Total 13 Display per page 10 article
[1] [2] NEXT >http://สมัคงาน.com By JobTH.com