สมัคงาน.com

ต้องการลงโฆษณา รับสมัครงาน หรือ หาพนักงาน คลิ๊กที่นี่

สมัคงานตามภาค
ปริมลฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมัคงานตามจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
ลพบุรี
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
อุตรดิตถ์
ชุมพร
ประจวบคีรีขันธ์
นครสวรรค์
สระบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
ราชบุรี
อยุธยา
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
ระยอง
กระบี่
ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
พังงา
สงขลา
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
แพร่
กำแพงเพชร
เชียงราย
เชียงใหม่
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
สุโขทัย
พะเยา
ยโสธร
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
ขอนแก่น
สกลนคร
อุดรธานี
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
ศรีสะเกษ
เลย
ชัยนาท
นครพนม
น่าน
ปัตตานี
พัทลุง
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยะลา
สตูล
สมุทรสงคราม
สระแก้ว
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อ่างทอง
อุทัยธานี
อำนาจเจริญ
ระนอง
พิจิตร
นครนายก


Link
AppJob
JobTH.com

จังหวัดมุกดาหาร

ดูตำแหน่งงานว่างทั้งหมดของ มุกดาหาร ได้ที่นี่
No Logoผู้จัดการโรงงาน - 1 อัตรา อัตรา วันที่ 2019-02-20
บริหารงานองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร วางแผนและควบคุมการผลิต พร้อมทั้งบริหารกำลังคนทั้งงานผลิตและด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องผลิตและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานในการผลิตตลอดเวลา
บริษัท เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านคำอาฮวน ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

No Logoนักกายภาพบำบัด - 1 อัตรา อัตรา วันที่ 2018-10-24
ลักษณะงานในหน้าที่ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านกายภาพบำบัด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
โรงพยาบาลมุกดาหาร
ที่อยู่ : 24 พิทักษ์พนมเขต ถนน พิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

No Logoเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - 1 อัตรา อัตรา วันที่ 2018-10-24
ลักษณะงานในหน้าที่ ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำราย
โรงพยาบาลมุกดาหาร
ที่อยู่ : 24 พิทักษ์พนมเขต ถนน พิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

No Logoเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ - 1 อัตรา อัตรา วันที่ 2018-10-24
ลักษณะงานในหน้าที่ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
โรงพยาบาลมุกดาหาร
ที่อยู่ : 24 พิทักษ์พนมเขต ถนน พิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

No Logoพนักงานธุรการ - 1 อัตรา อัตรา วันที่ 2018-10-24
ลักษณะงานในหน้าที่ 1. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูป 2. จัดทำสถิติในหน่วยงาน 3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลมุกดาหาร
ที่อยู่ : 24 พิทักษ์พนมเขต ถนน พิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

No Logoช่างฝีมือทั่วไป - 1 อัตรา อัตรา วันที่ 2018-10-24
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงานด้านช่างเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้งเครื่องมือ เครื่องใ
โรงพยาบาลมุกดาหาร
ที่อยู่ : 24 พิทักษ์พนมเขต ถนน พิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

No Logoพนักงานประกอบอาหาร - 1 อัตรา อัตรา วันที่ 2018-10-24
ลักษณะงานในหน้าที 1. ปฏิบัติงานด้านการเตรียม ปรุง จัดอาหารผู้ป่วยทั่วไป 2. ปฏิบัติงานด้านการบริการอาหารผู้ป่วยอาหารงานเลี้ยง อาหารเวร 3. ทำความสะอาดดูแลรักษาสถานที่จัดเตรียมอาหาร และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
โรงพยาบาลมุกดาหาร
ที่อยู่ : 24 พิทักษ์พนมเขต ถนน พิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

No Logoพนักงานช่วยเหลือคนไข้ - 1 อัตรา อัตรา วันที่ 2018-10-24
ลักษณะงานในหน้าที 1. ตรวจสอบของใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ประจำเวร 2. ดูแลความสะอาดร่างกายผู้ใช้บริการ และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมายและช่วยงานในทีม 3. จัดเตรียมของใช้ต่างๆ สำหรับส่งนึ่ง เช่น ผ้า
โรงพยาบาลมุกดาหาร
ที่อยู่ : 24 พิทักษ์พนมเขต ถนน พิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

No Logoพนักงานบริการ - 1 อัตรา อัตรา วันที่ 2018-10-24
ลักษณะงานในหน้าที่ 1. ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ห้องส้วม ตลอดจนบริเวณแวดล้อมให้สะอาด สวงามอยู่เสมอ เป็นรายวันและรายเดือน 2. บริการรับ- ส่ง ผู้ใช้บริการเพื่อการีกษาต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เช่น จัด
โรงพยาบาลมุกดาหาร
ที่อยู่ : 24 พิทักษ์พนมเขต ถนน พิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

No Logoพนักงานเก็บเอกสาร - 1 อัตรา อัตรา วันที่ 2018-10-24
ลักษณะงานในหน้าที่ 1. ปฏิบัติงานบริการในงานเวชระเบียน อย่างมีมาตรฐานเพื่อการรักษาดูแลสุขภาพผู้ป่วย 2. ให้บริการข้อมูลเวชระเบียนและสถิติประเภทต่างๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุคลากร ทางการแพทย์ ประชาชน
โรงพยาบาลมุกดาหาร
ที่อยู่ : 24 พิทักษ์พนมเขต ถนน พิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

Total 33 Display per page 10 article
[1] [2] [3] [4] NEXT >http://สมัคงาน.com By JobTH.com