Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 หางาน สมัครงาน RSS feedhttp://www.JobTH.comรวม ตำแหน่งงานว่าง จาก JobTH.com : อันดับ 1 หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งงาน Update ทุกวัน!!th-TH Fri, 10 Jul 2020 08:59:40 GMTCopyright 2007 JobTH.comjobTH.comhttp://www.jobth.com/images/jobs-thailand/jobs-thailand-logo.gifhttp://www.JobTH.com เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า 2 อัตรา อัตรา ( บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000909587FNSYS เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาโลจิสติกส์ มีประสบการณ์ด้านการจัดส่งจะพิจารณาพิเศษThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700หัวหน้างานช่างไม้(งานเฟอร์นิเจอร์) 1 อัตรา อัตรา ( บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000886047KBKDNเพศ ชาย วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ในการวางแผนงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ 1-2 ปีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน 1 อัตรา อัตรา ( บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000871353RBHBY1.เพศชาย อายุ 20-40 ปี 2.วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3.หากประสบการณ์จะรับพิจารณาพิเศษThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700เจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา ( บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000879276CZQCVชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี จบการศึกษปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700วุฒิม.3ขึ้นไป ฝ่ายโทรขายประจำออฟฟิศย่านสุขุมวิท โทร.062-864-2464 K.กิ๊ฟ 15 อัตรา ( 360 Quality Management Co., Ltd. รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000917549KUSUBอายุ20-40ปี วุฒิม.3ขึ้นไป ชอบงานขายและมีความมั่นใจThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000196649QSUAC.gifไม่เน้นประสบการณ์ ฝ่ายขายประจำออฟฟิศ@MRTสุขุมวิท โทร 062-864-2464 K.กิ๊ฟ 10 อัตรา ( 360 Quality Management Co., Ltd. รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000917545YBUHXอายุ20ปีบริบูรณ์-40ปี วุฒิม.3ขึ้นไป ชอบงานขายและมีความมั่นใจThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000196649QSUAC.gifฝ่ายขายประจำออฟฟิศ มีเงินเดือนประจำ@อโศก โทร.062-864-2464 K.กิ๊ฟ 10 อัตรา ( 360 Quality Management Co., Ltd. รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000917543VGYVJอายุ20ปีบริบูรณ์-40ปี วุฒิม.3ขึ้นไป ชอบงานขายและมีความมั่นใจThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000196649QSUAC.gifม.3ขึ้นไป TELESALES@อโศก Tel.062-864-2464 กุ๊ฟกิ๊ฟ 10 อัตรา ( 360 Quality Management Co., Ltd. รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000917541WRDXLอายุ20-40 ปี วุฒิ ม.3ขึ้นไป ชอบงานขายและมีความมั่นใจThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000196649QSUAC.gifTelesale@อโศก มีเงินเดือนประจำแน่นอน โทร062-864-2464 พี่กิ๊ฟ 15 อัตรา ( 360 Quality Management Co., Ltd. รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000917540YUDTWอายุ20ปีบริบูรณ์-40ปี วุฒิม.3ขึ้นไป ชอบงานขายและมีความมั่นใจThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000196649QSUAC.gifวิศวกรโรงงาน 1 อัตรา (ด่วนมาก!!!) อัตรา ( บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000918258OISSSไม่จำกัดเพศ และ อายุ ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล มีประสบการณ์ด้าน PLC,Preventive MaintenanceThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานวังน้อย) 1 อัตรา ด่วนมาก!!!! อัตรา ( บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000915870UXKDOปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร/วิศวกรรมอาหาร/เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เน้นมีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปโรงงานอาหาร หรือ ควบคุมสายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับน้ำดื่ม อย่างน้อย 5 ปี มีความรู้ความเข้าใจ และ การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO9K,GMP,HACCPThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700Technician PE ยินดีรับ น.ศ.จบใหม่ (ประจำโรงงานวังน้อย) 1 อัตรา ( บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000816539OBIMXวุฒิการศึกษาระดับ ปวส สาขาช่างไฟฟ้า,เครื่องกล,ช่างยนต์ ประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไปใน เน้นมีประสบการณ์ Technician จะพิจารณาเป็นพิเศษ และเข้ากะได้ สามารถเดินทางได้เอง Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์น้ำมัน (คลังสินค้าบางพลี หลัง รพ.บางนา 2) 1 อัตรา ด่วนมาก!!!! อัตรา ( บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000814302FNXEDระดับการศึกษาป.6 ขึ้นไป อ่านออก เขียนได้ มีประสบการณ์ด้านขับรถโฟล์คลิฟท์มาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ผ่านการฝึกอบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์ หากมีใบอนุญาตจะพิจารณาเป็นพิเศษThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700SQL Developer (ประจำ / Freelance) 1 อัตรา ด่วนมาก!!!! อัตรา ( บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000915117RTMPIชาย/หญิง วุฒิการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญา สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / Computer Science / Software Engineering / Computer Engineering สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700หัวหน้า QC Line ประจำโรงงานวังน้อย (เน้นมีประสบการณ์หัวหน้างาน QA/QC โรงงานอาหาร 3 ปีขึ้นไป) 1 อัตรา ด่วนมาก!!!! อัตรา ( บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000914681HCYXCชาย / หญิง ระดับการศึกษา ปวส ขึ้นไปทุกสาขา เน้นมีประสบการณ์ด้านหัวหน้างาน QC งานควบคุมคุณภาพ โรงงานอาหาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700Java Developer (ประจำ/Freelance) 1 อัตรา ด่วนมาก!!!! อัตรา ( บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000913204CFKIHวุฒิการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญา สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / Computer Science /Software Engineering / Computer Engineering มีประสบการ์ณในด้านการพัฒนาระบบด้วย Java 1 ปีขึ้นไป สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี และ ทำงานเป็นทีมได้Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700Sales Representative หลายอัตราเพื่อรองรับ อัตรา ( บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000890247NXLFMไม่จำกัดเพศและอายุ การศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ขายสินค้ากลุ่มโรงงาน โรงพยาบาล หรือ ลูกค้ากลุ่มองค์กร อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา) 1 อัตรา (ด่วนมาก!!!) อัตรา ( บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000814196SVTIQเพศชาย/หญิง ระดับการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า และตรวจนับสินค้า อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700pc ประจำ Dohome สาขา เพชรเกษม (ด่วน) 1 อัตรา อัตรา ( บริษัท วิษณุราชันต์ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000775091AKMKK1.เพศชายอายุ 25-35ปี 2.วุฒิม.3 3.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000113723HVKFN.gifรองหัวหน้าแผนกซ่อมบริการเทคนิค 1 อัตรา อัตรา ( บริษัท วิษณุราชันต์ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000764900XQFGA1.เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป 2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป 3.มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร และเครื่องมือ-อุปกรณ์ช่างThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000113723HVKFN.gifช่างกลึง(ฝ่ายผลิต) ด่วน 1 อัตรา อัตรา ( บริษัท วิษณุราชันต์ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000762227MKAUKเพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ป. 6 ขึ้นไป ถ้าสามารถทำงานเชื่อมได้จะพิจารณาเป็นพิเศษThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000113723HVKFN.gifเจ้าหน้าที่ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ MIS (Graphic Design) ด่วนมาก 2 อัตรา อัตรา ( บริษัท วิษณุราชันต์ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000748582HKMUEเพศชาย-หญิง 1.อายุ 22-30 ปี 2.วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000113723HVKFN.gifหัวหน้าแผนกคลังสินค้า ด่วนที่สุด 1 อัตรา ( บริษัท วิษณุราชันต์ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000746737AUWGGชายเท่านั้น อายุ 23-40 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวส. ขึ้นไป มีความขยันและอดทนThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000113723HVKFN.gifพนักงานสต๊อก ด่วนมาก 2 อัตรา อัตรา ( บริษัท วิษณุราชันต์ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000678577OMCLFชาย อายุ 23 -35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีความขยันและอดทนThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000113723HVKFN.gifเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย ด่วนที่สุด 5 อัตรา อัตรา ( บริษัท วิษณุราชันต์ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000565591JYOZRเพศหญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป เคยทำงานขาย หรือ เคยเป็น PC มาก่อนThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000113723HVKFN.gifพนักงานขาย - สาขาสนามเป้า / สาขาพหลโยธินเพลส 2 คน อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000778356OELNL- เพศ หญิง/ชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วเท่านั้น) - อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. (ไม่จำกัดสาขา)Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifผู้ช่วยผู้จัดการ - สาขาคริสตัล ปาร์ค (เลียบทางด่วนรามอินทรา) 1 คน อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000750677GKUDB- เพศ หญิง/ชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วเท่านั้น) - อายุ 22 ปีขึ้นไป - รักงานขายและการบริการThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขาย - สาขา ปตท.นครอินทร์ (วงเวียนพระราม 5) 1 คน อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000737743VHTIW- เพศ ชาย/หญิง - อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิไม่จำกัดThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขาย-สาขาเซ็นทรัลระยอง / ปตท.ระยอง 4 คน อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000730076VQRUF- เพศ ชาย/หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น) - อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิไม่จำกัดThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifผู้ช่วยผู้จัดการร้านสาขา ปตท.ระยอง 2 คน อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000720659IJMLSเพศ หญิง/ชาย อายุ 22ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี / วุฒิปวส. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขาย - สาขาร่มเกล้า (ปากซอยร่มเกล้า 25/1) 2 (ด่วน) อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000716340KWNWE- ไม่จำกัดเพศ (ผู้ชาย ต้องมีเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น) - อายุ 18 ปีขึ้นไป - ไม่จำกัดวุฒิThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขาย - สาขาเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ 2 คน อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000693183CSSXB- เพศ หญิง/ชาย(ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วเท่านั้น) - อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิไม่จำกัดThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขาย - สาขา เซ็นทรัลมหาชัย / สาขา พอโตชิโน่ / สาขา พอร์โต้ โก ท่าจีน(ก่อนถึงวัดเกตุมวดีศรีวราราม) พนง. 2 คน อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000896096LWYCS- เพศ หญิง/ชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วเท่านั้น) อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. (ไม่จำกัดสาขา)Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขาย - สาขานางเลิ้ง (ใกล้สนามม้านางเลิ้ง) 3 คน อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000496477IVCGR- เพศ หญิง/ชาย - อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. (ไม่จำกัดสาขา)Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขาย - สาขา ปตท.พระเทพตัดใหม่ (ถนนพรานนก - กาญจนาภิเษก) 2 คน อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000493618TFSHE- เพศ หญิง/ชาย - อายุ 18 ปีขึ้นไป - ไม่จำกัดวุฒิThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขาย - สาขาพุทธมณฑลสาย 1 (ซอย 32) 2 คน อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000491639EILML- เพศ ชาย/หญิง - อายุ 18 ปีขึ้นไป - ไม่จำกัดวุฒิThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifผู้ช่วยผู้จัดการ - สาขา พาราไดซ์ พาร์ค (เสรีเซ็นเตอร์) / สาขา โลตัสศรีนครินทร์ {ด่วน} 2 (ด่วน) อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000474842EFXPX- ไม่จำกัดเพศ (ผู้ชาย : ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารและมีเอกสารเรียบร้อยเท่านั้น) อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขาย - สาขาเดอะซีน ทาวน์อินทาวน์ (ถ.ศรีวรา, ใกล้ รร.บดินทร์เดชา) 2 คน อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000465313DFJPNเพศ หญิง/ชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น) วุฒิไม่จำกัด รักงานขายและการบริการ ยิ้มแย้ม กระตือรือร้นThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขาย - สาขาประชาชื่น 35 6 คน อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000466123ZKKZO- เพศ หญิง/ชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วเท่านั้น) - อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิไม่จำกัดThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifผู้ช่วยผู้จัดการ - สาขาปตท.พุทธมณฑลสาย 3 (ใกล้โฮมโปร เพชรเกษม) 1 (ด่วน) อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000451972SAPNU- เพศ หญิง/ชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น) - อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิป.ตรี / วุฒิปวส.และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาก่อนThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขายพร้อมส่ง(Delivery) - สาขาปตท.NGV คลอง 2 ธัญบุรี (ตรงข้ามหมู่บ้านสิวลี 2) 2 คน อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000564979TUAJR- เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วเท่านั้น) - อายุ 18 ปีขึ้นไป - ไม่จำกัดวุฒิThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifผู้ช่วยผู้จัดการ - สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 2 (ด่วน) อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000398953BLEJDไม่จำกัดเพศ (ผู้ชาย : ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารและมีเอกสารเรียบร้อยเท่านั้น) - อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี / ต่ำกว่าปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์หัวหน้างานในสายงานที่เกี่ยวข้องThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขาย - สาขา รพ.จุฬาลงกรณ์ (ศูนย์อาหารทวีวงศ์ถวัลย์ศักดิ์ อาคารอุปการเวชชกิจ) 2 คน อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000383622FAMDA- เพศ หญิง/ชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น) - อายุ 18 ปีขึ้นไป - ไม่จำกัดวุฒิThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขาย - สาขา ท็อปส์ อุดมสุข / ปตท.ประเวศ / พาราไดซ์ พาร์ค 5 (ด่วนที่สุด) อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000377300QHWZQไม่จำกัดเพศ (ผู้ชาย : ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารและมีเอกสารเรียบร้อยเท่านั้น) อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. (ไม่จำกัดสาขา)Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขาย - สาขาปตท.วังน้อย(ขาเข้ากทม./ติดครัวบ้านใหญ่) 1 คน (ด่วนที่สุด) อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000465950HLHBR- เพศ หญิง/ชาย(เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วเท่านั้น) - อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิปวส.- ปริญญาตรีและมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขาย - สาขาคาลเท็กซ์ ราชพฤกษ์ (ใกล้โฮมโปร ชัยพฤกษ์ / ใกล้โรงเบียร์ฮอลแลนด์) 6 คน อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000384029AGQQJไม่จำกัดเพศ (ผู้ชาย : ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารและมีเอกสารเรียบร้อยเท่านั้น) อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขาย - สาขา เมกาบางนา / เซ็นทรัลบางนา / อเวนิว-ลาซาล 4 คน (ด่วนที่สุด) อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000340563ไม่จำกัดเพศ (ผู้ชาย : ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารและมีเอกสารเรียบร้อยเท่านั้น) อายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.3Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขาย - สาขาปตท.เกษตร-ลาดปลาเค้า(ใกล้กับโรงเรียนสตรีวิทยา2 /ตอม่อที่ 94) 1คน อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000308752- เพศ หญิง/ชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น) - อายุ 18 ปีขึ้นไป - ไม่จำกัดวุฒิThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifธุรการช่าง / จัดซื้อ(แผนกช่างและสโตร์) / เจ้าหน้าที่ช่าง - ครัวกลางบางบัวทอง ถนน345 อยู่ใกล้วัดลำโพ อำเภอคลองข่อย จำนวนมาก (ด่วน) อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000341495- เพศ หญิง/ชาย(ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วเท่านั้น) - อายุ 22-35 ปีขึ้นไป - ปวช. / ปวส. / เจ้าหน้าที่ช่าง(ไม่จำกัดวุฒิ)Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gifพนักงานขาย - สาขาปั๊มบางจาก วิภาวดีรังสิต 62 (ใกล้ไทยพีบีเอส,ใกล้สโมสรตำรวจ) 2 คน อัตรา ( บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000417245POOBNไม่จำกัดเพศ (ผู้ชาย : ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารและมีเอกสารเรียบร้อยเท่านั้น) - อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. (ไม่จำกัดสาขา)Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000056926.gif