Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 หางาน สมัครงาน RSS feedhttp://www.JobTH.comรวม ตำแหน่งงานว่าง จาก JobTH.com : อันดับ 1 หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งงาน Update ทุกวัน!!th-TH Thu, 24 Aug 2017 04:29:57 GMTCopyright 2007 JobTH.comjobTH.comhttp://www.jobth.com/images/jobs-thailand/jobs-thailand-logo.gifhttp://www.JobTH.com พนักงานประจำร้านอาหาร Kitchen man Big C บางพลี สมุทรปราการ 5 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000822959WOVYWเพศชาย/หญิง อายุ 18 -40 ปี สุขภาพแข็งแรงพร้อมทำงานThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifพนักงานประจำร้านอาหาร Kitchen man Big C พระราม 4 20 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000820010IOJUZเพศชาย/หญิง อายุ 18 -40 ปี ไม่จำกัดวุฒิThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifพนักงานงานประจำร้าน ปั๊มบางจาก ถนนบายพาสชลบุรี ขาเข้า 5 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000820006VJNFOชาย/หญิง อายุ 18 -40 ปี ไม่จำกัดวุฒิThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifกระทะ 3 (Wok III) รามอินทรา 1 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000817577XZFZHเพศขาย อายุ 25 - 40 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ กระทะ 3 (Wok III) อายุงาน 2-5 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifเจ้าหน้าที่งานสรรหารลงพื้นที่(มีรถจักรยานยนต์) 1 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000816258TGGUUเพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา มีประสบการณ์งานสรรหา 1 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifพนักงานเสิร์ฟ/แคชเชียร์(เอกมัย/สุวรรณภูมิ) 5 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000815981DDYXNชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป รักงานบริการ บุคลิกดี สะอาด Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifแคชเชียร์ร้านอาหาร (ประจำสาขา ปั๊มบางจากเอกมัย) 1 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000813879NCTKOชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป รักงานบริการThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifSupervisor/cashier/เสิร์ฟ (ประจำสาขาสุวรรณภูมิ) 4 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000813878EYENSชาย/หญิง อายุ18 ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิกาศึกษา รักงานบริการThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifBBQ COOK(สาขาศรีนครินทร์) 1 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000817221RSAYZเพศขาย อายุ 25 - 45 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ BBQ COOK ทำเป็นย่าง เป็ดปักกิ่ง หมูหัน หมูกรอบ สไตล์จีนฮ่องกงThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifเจ้าหน้าที่บุคคลสรรหา - ว่าจ้าง(ประจำโรงงานประเวศ) 1 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000812480ZWWJUเพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานสรรหา - ว่าจ้าง 1 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifSALES MANAGER(ขนม/Dim-sum/อาหาร) 1 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000807357CCNXIเพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการขาย/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ขายขนม และ Dim-sum ให้กับร้านค้า,โรงแรม,อื่นๆThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifผู้ช่วยกุ๊ก Dim-Sum(ราชดำริ) 1 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000806028BKTYFเพศชาย อายุ 19-40 ปี วุฒิ ม.3-ป.ตรี ประสบการณ์งาน บุคคล 1 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifผู้จัดการฝ่ายบัญชี (โรงงานเขตประเวศ/ประสบการณ์โรงงาน) 1 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000809578CBQWXเพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการบัญชี เคยมีประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายบัญชีโรงงานอาหารไม่น้อยกว่า 5 ปีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifขับรถส่งของ และเอกสาร ไปสาขาของบริษัท 1 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000810646QQNMWเพศขาย อายุ 25 - 45 ปี วุฒิ ม.3-ป.ตรี มีใบขับขี่รถยนต์ Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifเขียง II (พูดภาษาจีนได้) 1 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000786545ELGQDเพศชาย อายุ 25-40 ปี สัญชาติไทย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ประสบการ์เขียง II อายุงาน 5-10 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifSteward/พนักงานล้างจาน(สาขาศรีนครินทร์) 2 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000779926YPZXOเพศชาย อายุ 18-45 ปี สัญชาติไทย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifบัญชี AP/AR&Others 1 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000767766OXMQXเพศหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ประสบการหัวหน้างานบัญชี AP/AR 5 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifธุรการร้านอาหาร สาขาช่องนนทรี 1 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000765292ECSQJเพศ ชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gif เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน - Cost Controller ประจำโรงงานประเวศ 1 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000761801EBJOSเพศ ชาย / หญิง อายุ 23-35 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไปสาขาการบัญชีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifพนักงานเสริฟ์ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์,ฮาบิโตะ,รามอินทรา 4 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000748242UIHLYเพศชาย - หญิง อายุ 18 -35 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifRestaurant Manager 2 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000747587ILVCC- เพศชาย , หญิง - อายุ 30 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโทThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifSupervisor Restaurant 2 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000807494ONDJSเพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ หรือจบด้านการโรงแรมในระดับปวส. Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifขับรถส่งสินค้า 1 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000765885GZHIIชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ขับรถส่งของ 2 ปีขึ้นไป รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifผู้จัดการร้านอาหาร(Area Manager) 1 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000810689KVFGDเพศชาย/หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา มีความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นในการทำงานThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifHotess (พนักงานต้อนรับลูกค้า) ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 3 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000748160VSRFUเพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี วุฒิม.3 - ป.ตรีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifSupervisor ร้านอาหารประจำสาขาเพลินจิต,สาขาศรีนครินทร์,บางนา 4 อัตรา ( บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000748159UNGMIเพศชาย - หญิง อายุ 25 - 40 ปี วุฒิปวส. - ป.ตรีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000167683DSINK.gifSystem Analyst ด่วน 4 ตำแหน่ง อัตรา ( ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000817341NDJZOอายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี ในการพัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เช่น Banking, Finance, Marketing, CRM, ERP, Billing, Insurance, Accounting และ Data Warehouse เป็นต้น Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000117400TOIEC.gifProgrammer and Programmer Analyst ด่วน !! 4 ตำแหน่ง อัตรา ( ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000577868SRPRCอายุ 24-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.Net C# อย่างน้อย 2 ปีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000117400TOIEC.gifProgrammer ด่วน !! 2 ตำแหน่ง อัตรา ( ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000577867CVZAWจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ถนัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.NET ด้วย C# (Web) กับเครื่องมือ Microsoft Visual Studio และสามารถเขียนคำสั่ง SQL Statement จัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP (Object Oriented Programming)Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000117400TOIEC.gifASP.Net Programmer 4 ตำแหน่ง ด่วน !! 4 ตำแหน่ง อัตรา ( ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000558198KDSGQอายุ 24-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.Net C# อย่างน้อย 2 ปีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000117400TOIEC.gifASP.Net Programmer ด่วน !! 2 ตำแหน่ง อัตรา ( ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000558192RAYDGจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ถนัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.NET ด้วย C# (Web) กับเครื่องมือ Microsoft Visual Studio และสามารถเขียนคำสั่ง SQL Statement จัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP (Object Oriented Programming)Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000117400TOIEC.gif* Programmer and Programmer Analyst ด่วน !! 4 ตำแหน่ง อัตรา ( ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000557886PQISFอายุ 24-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.Net C# อย่างน้อย 2 ปีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000117400TOIEC.gif* Programmer ด่วน !! 2 ตำแหน่ง อัตรา ( ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000557884IBOYTจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ถนัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.NET ด้วย C# (Web) กับเครื่องมือ Microsoft Visual Studio และสามารถเขียนคำสั่ง SQL Statement จัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP (Object Oriented Programming)Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000117400TOIEC.gif- ASP.Net Programmer 4 ตำแหน่ง ด่วน !! 4 ตำแหน่ง อัตรา ( ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000557885KQNSHอายุ 24-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.Net C# อย่างน้อย 2 ปีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000117400TOIEC.gif- ASP.Net Programmer ด่วน !! 2 ตำแหน่ง อัตรา ( ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000557883IMAMKจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ถนัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.NET ด้วย C# (Web) กับเครื่องมือ Microsoft Visual Studio และสามารถเขียนคำสั่ง SQL Statement จัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP (Object Oriented Programming)Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000117400TOIEC.gifSales Representative (Event Channel) 3 อัตรา ( The Singular Group Ltd รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000612806LUYUFวุฒิปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 35 ปี เพศชาย/หญิง/เพศที่สามThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000134726UYODT.gifช่างเทคนิค 10 ตำแหน่ง อัตรา ( หจก.เรืองวิศว์เทเลคอม รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000813251NDJEN-เพศชาย จบ ปวช ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700พนักงานขายTelewizสาขาละแม 2 อัตรา ( หจก.เรืองวิศว์เทเลคอม รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000591113RPGOUมีบุคคลิกที่ดี หน้าตาดี และยิ้มเก่ง พร้อมสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า หญิง วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี อายุ ไม่เกิน 25 ปีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700พนักงานขับรถ 2 อัตรา ( หจก.เรืองวิศว์เทเลคอม รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000492013QEDKRมีความชำนาญในการขับรถยนต์กระบะ มีใบขับขี่ สามารถรับผิดชอบดูแลรถยนต์ได้เป็นอย่างดีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700พนักงานขาย/บัญชี/บริการประจำร้านTELEWIZ ในห้างฯ 3 อัตรา ( หจก.เรืองวิศว์เทเลคอม รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000473393GIKHCผู้สมัครจะต้องพร้อมทำงานในจ.ชุมพร ได้ทันที ต้องสแกนรูปถ่ายลงในใบสมัครนี้ด้วย มีความกระตือรือล้น รักงานบริการและการเรียนรู้อยู่เสมอThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700พนักงานขาย สาขาชุมพร 2 อัตรา ( หจก.เรืองวิศว์เทเลคอม รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000473528KEXCAผู้สมัครจะต้องพร้อมทำงานในจ.ชุมพร ได้ทันที หญิง-ชาย บุคคลิกดีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 1 อัตรา ( บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (แพ 500 ไร่) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000772834CUJDN1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 35-45 ปี 2. จบปริญญาตรี บัญชี 3. มีประสบการณ์ ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี 3 ปี ขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000105877ECIVV.gifพนักงาน สปา (ประจำแพ 500 ไร่) 2 อัตรา ( บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (แพ 500 ไร่) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000685494MTWLX1.มีความรับผิดชอบสูง (ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน) 2.บุคลิกภาพดี 3.มีประสปการณ์ด้านการนวดสปาอย่างน้อย 1 ปีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000105877ECIVV.gifเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ( บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (แพ 500 ไร่) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000772833VBVEBเพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี มีประสปการณ์ด้าน HR.อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000105877ECIVV.gifมัคคุเทศก์ 2 อัตรา ( บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (แพ 500 ไร่) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000496863TTWNK1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป 2.จบปริญญาตรี 3. มีบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000105877ECIVV.gifผู้จัดการฝ่ายขายและสำรองห้องพัก 1 อัตรา ( บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (แพ 500 ไร่) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000686956BBYPMจบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000105877ECIVV.gifพนักงานขายและสำรองห้องพัก 2 อัตรา ( บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (แพ 500 ไร่) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000661420QMCCI1.เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป 2.จบปริญญาตรี ขึ้นไป 3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (โปรแกรม Microsoft Office,E-mail,Internet)Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000105877ECIVV.gifพนักงานบัญชี-การเงิน 2 อัตรา ( บริษัท พรวัฒนา ชิปปิ้งเซอร์วิส จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000592312ISCJYชาย-หญิง อายุ ไม่เกิน35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานได้ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงานThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700พนักงานธรุการ 5 อัตรา ( บริษัท สลิม.เทค จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000819450XSQGFป. ตรี มีประสบการณ์ อายุ 25 - 30 ปี Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000178046HDGJJ.gifช่างเย็บผ้าม่าน 5 อัตรา ( บริษัท สลิม.เทค จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000804934QUPKBชาย หญิง อายุ 25 - 35 ปี มีประสบการณ์ Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000178046HDGJJ.gif