Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /home/jobth/public_html/getcontent/feed_job.php on line 6 หางาน สมัครงาน RSS feedhttp://www.JobTH.comรวม ตำแหน่งงานว่าง จาก JobTH.com : อันดับ 1 หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งงาน Update ทุกวัน!!th-TH Fri, 10 Jul 2020 11:02:31 GMTCopyright 2007 JobTH.comjobTH.comhttp://www.jobth.com/images/jobs-thailand/jobs-thailand-logo.gifhttp://www.JobTH.com ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายอาคาร 1 อัตรา อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000914802YKTXQเพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการบริหารงานในธุรกิจค้าปลีก, Community Mall, ห้างสรรพสินค้า Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifพนักงานขับรถส่วนกลาง 2 อัตรา อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000916449XCUNSอายุ 25- 40 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงานขับรถ 2 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifช่างประจำอาคาร (ประจำปากเกร็ด) ด่วน!!! 3 อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000907256GVCKQเพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความชำนาญในการตรวจสอบตรวจเช็ค ระบบสาธารณูปโภคThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifช่าง/หัวหน้าช่างอาคาร (ประจำเสนาเฟสท์ เจริญนคร) ด่วน!!! 1 อัตรา อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000896203IZLEOเพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานอาคาร / ศูนย์การค้าThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifเจ้าหน้าที่ธุรการ (บริการสำนักงาน) 1 อัตรา อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000917595JCJXQอายุ 25- 40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา มีประสบการณ์การทำงานธุรการอย่างน้อย 3 ปี Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifเจ้าหน้าที่ขายบ้าน (รามอินทรา) ด่วน!!! 1 อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000876229TNAGDเพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป มึประสบการณ์ด้านการขายบ้านอย่างน้อย 2 ปีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifเจ้าหน้าที่ขายคอนโด (ติวานนท์) 1 อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000832089SFPGGเพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป มึประสบการณ์ด้านการขายคอนโดอย่างน้อย 2 ปี มีความรู้ในการให้คำแนะนำด้านสินเชื่อให้กับลูกค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifหัวหน้าฝ่ายตรวจรับมอบห้อง 1 อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000821180GRCOFเพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การตรวจรับมอบห้องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifหัวหน้าช่างประจำอาคาร (สุขุมวิท 70/ปู่เจ้าสมิงพราย) ด่วน!!! 2 อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000819016NRRHPเพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ประดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานวิศวกรรมอาคารอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifInternal Audit (ด่วน!!!!) 4 อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000799027HZLOV- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์/สถิติ - มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัยพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ,การทำ Presentation เเละการเขียนรายงานThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifผู้จัดการฝ่ายการตลาด (บ้าน/คอนโด) 1 อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000789953CYLCVเพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifเจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่าศูนย์การค้า 2 อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000709618BUPCEเพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี สาขาการขาย, การตลาด และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านขายพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ด่วนที่สุด!!! 1 อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000701365QJFMRเพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านงานสินเชื่อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ด่วน!!!!!!) 3 อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000524720JADLQเพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานบัญชี หรือบัญชีต้นทุน 1 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifช่างประจำอาคาร (ประจำสุขุมวิท 70/สุขุมวิท 113/ปู่เจ้าสมิงพราย) ด่วน!!! หลายอัตรา อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000491143IEURDเพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความชำนาญในการตรวจสอบตรวจเช็ค ระบบสาธารณูปโภคThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifเจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคล (พระราม 2) ด่วน!!!! 1 อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000447805HWPBD- เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านนิติอาคารชุดจะพิจารณาเป็นพิเศษ Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifเจ้าหน้าที่การตลาด (ภาคสนาม) 3 อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000422842ZZNPHเพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการจัดกิจกรรมการตลาด (หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดบ้านและคอนโด ประจำสำนักงานใหญ่ 2 อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000382466TZHJL1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป 2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์การตลาด(ภาคสนาม) ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifเจ้าหน้าที่บริการรับมอบห้อง 1 อัตรา ( บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000659439ENAIBเพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ การตรวจรับมอบห้องจะพิจารณาเป็นพิเศษThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000074980.gifSales & marketing Supervisor 1 อัตรา อัตรา ( บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000918303QCBPUเพศชาย/หญิง มีประสบการณ์ทำงานด้านการคิดวิเคราะห์ต้นทุน และการเสนอราคาเพื่อการประมูลงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา มีบุคลิกภาพที่ดี ทำงานเป็นทีม และรับrequirement & Feedbackจากลูกค้าได้ดีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000184545KVPYX.gifManagement Trainee 1 อัตรา อัตรา ( บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000917802BKVVIอายุระหว่าง 30-40 ปี จบการศึกษาระดับ ป.ตรี / ป.โท ด้านบัญชี / การเงิน / เศรษฐศาสตร์ / MBA ระดับปริญญาตรีเกรดเฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป และปริญญาโท เกรดเฉลี่ยรวม 3.30 ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานหลังเรียนจบ ไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป ในด้านการวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis) / ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน (Statement Financial Analysis) / ด้านการบริหารการเงิน (Financial Management) Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000184545KVPYX.gifพนักงานปฏิบัติการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector) 20 อัตรา ( บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000918638JACIXเพศหญิง/ชาย อายุ ไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ม.6/ ปวช./ ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเท่านั้นThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000184545KVPYX.gifKTB English Call center Agent 3 อัตรา อัตรา ( บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000910154ILOCJThai Nationality Only Male or Female Age 22-32Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000184545KVPYX.gifหัวหน้าส่วนรักษาความสะอาดและภูมิทัศน์ (ศูนย์ฝึกอบรม ธ.กรุงไทย เขาใหญ่) 1 อัตรา อัตรา ( บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000907954ZPRVBชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีบุคลิกภาพดี / มีภาวะผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000184545KVPYX.gifขับรถผู้บริหาร 3 อัตรา ( บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000905031WZTRZ1.เพศชาย (สัญชาติไทย) 2.อายุ21-45 ปี 3.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000184545KVPYX.gifพนักงานรับรองห้องประชุม 10 อัตรา อัตรา ( บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000841324NLWQWเพศชาย-หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000184545KVPYX.gifพนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) 3 อัตรา ( บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000852707DOMHC1.เพศชาย (สัญชาติไทย) 2. มีใบอนุญาตขับขี่มอเตอร์ไซค์และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน 3.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000184545KVPYX.gifขับรถผู้บริหาร 1 อัตรา อัตรา ( บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000862195TYUDK1.อายุ21-45 ปี 2.ผ่านการเกณ์ทหาร 3.วุฒิม.3ขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000184545KVPYX.gifพนักงานรักษาความปลอดภัย (สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงไทย) 10 อัตรา อัตรา ( บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000843140PGKIDเพศชาย อายุ 21 - 50 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000184545KVPYX.gifพนักงานรักษาความปลอดภัย 50 อัตรา อัตรา ( บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000841314SLTKBเพศชาย-หญิง อายุ 21 - 50 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไปThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000184545KVPYX.gifพนักงานปฏิบัติการทำความสะอาด (ประจำสาขาธนาคารกรุงไทย) 50 อัตรา อัตรา ( บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000841297LPSKGเพศหญิง อายุ 19-50 ปี วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป มีใจรักงานบริการThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000184545KVPYX.gifพนักงานปฏิบัติการทำความสะอาด (ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่) 10 อัตรา อัตรา ( บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000841685RAOWYเพศหญิง อายุ 19-50 ปี วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป มีใจรักงานบริการThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000184545KVPYX.gifพนักงานขับรถส่วนกลาง 2 อัตรา อัตรา ( บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000841295ICHMHเพศชาย อายุ 21-45 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ และรู้เส้นทางในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000184545KVPYX.gifพนักงานบันทึกข้อมูล (DATA ENTRY) 1 อัตรา อัตรา ( บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000841341LCTDPเพศชาย อายุไม่เกิน 18-35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช ปวสThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000184545KVPYX.gifตำแหน่ง Call Center ประจำธนาคารกรุงไทย (ปฏิบัติงาน สะพานขาวโบ๊เบ๊)) 15 อัตรา อัตรา ( บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000841364TNFCEThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000184545KVPYX.gif★★รับวุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ไม่พอใช้ มาทำงานกับบริษัทชั้นนำกับเรา (เงินประจำ13,900/+คอมมิชชั่น+โบนัส4ครั้ง/ปี)เฉลี่ย30,000+ ((☎@ไลน์ 0892033575 คุณทราย))★★ 15 อัตรา ( P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd. รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000851022KCRLHอายุ 20- 40 ปี (ไม่จำกัดเพศ) วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ชอบงานขาย กล้าพูด กล้าคุยThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000058761.gifForeman ปรับอากาศและระบายอากาศ 2 อัตรา ( บริษัท เควสโก้ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000362842IRMEKปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบงานสูงThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000047449.gifวิศวกรเครื่องกล (ด่วน) 5 อัตรา ( บริษัท เควสโก้ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000534108FFRFE เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วศบ. ด้านเครื่องกล มี กว. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านปรับอากาศ,สุขาภิบาล 2 ปีขึ้นไป มีความกระตือรือร้นและมีใจรักในงานด้านวิศวกรรมThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000047449.gifช่างประจำโครงการ ( นิติบุคคลอาคารชุด ) ** รับสมัครด่วนมาก ** 2 อัตรา ( บริษัท พรีเมี่ยมเพลส กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000805210GSRENเพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความขยัน ทัศนคติดีในการทำงาน รักงานบริการThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000154105ULYYF.gifโฟร์แมน *** พร้อมเริ่มงานทันที ( รามอินทรา ) 1 อัตรา ( บริษัท พรีเมี่ยมเพลส กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000672312PWYMD- เพศชาย - อายุ 25-35 ปี ( รับพิจารณาเฉพาะช่วงอายุนี้เท่านั้น ) - วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาก่อสร้าง/โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (รับวุฒิ ปวส. เท่านั้น)Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000154105ULYYF.gifช่างประปา(ด่วน) 10-20 อัตรา ( บริษัท เควสโก้ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000429430GJXXQมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบงานสูง สามารถทำงานเป็นทีมงานได้Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000047449.gifForeman / Supervisor ไฟฟ้า 5 อัตรา ( บริษัท เควสโก้ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000254977เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง ประสบการณ์อย่างน้อยด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารและหรือโรงงาน 3 ปีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000047449.gifเจ้าหน้าที่สโตร์โครงการ COOPER SIAM รองเมืองซอย 5 2 อัตรา ( บริษัท เควสโก้ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000254979เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ม.3 ขึ้นไป ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปีThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000047449.gifForeman ( สุขาภิบาล ) 5 อัตรา ( บริษัท เควสโก้ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000308433ปวช. ขึ้นไป ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีภาวะผู้นำThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000047449.gifโฟร์แมนไฟฟ้า ( Substation 115 kv ) 3 อัตรา ( บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน ) รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000720672LXXXRเพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง Substation 115 kv ระบบ 115 KVThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000163238WJTXB.gifธุรการบัญชี 1 อัตรา ( บริษัท ดีหนอ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000918387GEDZUทุกวุฒิ ทุกสาขา Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000092692EYWCS.gifผู้จัดการฝึกหัด ร้านเคมีเกษตร 6 อัตรา ( บริษัท ดีหนอ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000817136EPPYBชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี จบ ปริญญาตรี เป็นคนคิดบวก มนุษย์สัมพันธ์ดี Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000092692EYWCS.gifพนักงานการตลาด ภาคใต้ 4 อัตรา ( บริษัท ดีหนอ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000808037JMIAFจบ ป. ตรี. ทางการเกษตร ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ รักงานขาย งานบริการThu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000092692EYWCS.gifพนักงานขาย ประจำหน้าร้านเคมีเกษตร 4 อัตรา ( บริษัท ดีหนอ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000804451MOYQHทุกวุฒิ ทุกสาขา มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี พูดจาดี Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000092692EYWCS.gifส่งเสริมการขายประจำสาขา 2 อัตรา ( บริษัท ดีหนอ จำกัด รับสมัครงาน) http://www.jobth.com/detailjob.php?gid=0000803595PVUSDจบ ป.ตรี หรือ ปวช ปวส ทางการเกษตร ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ขยัน อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี Thu, 01 Jan 1970 07:00:00 +0700http://www.appjob.com/cuslogo/0000092692EYWCS.gif